DMCA Copyright

Melden van inbreuk op het auteursrecht

We nemen claims over schending van auteursrechten serieus. We zullen reageren op kennisgevingen van vermeende schendingen van het auteursrecht die voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act (de 'DMCA') of enige andere toepasselijke wetgeving of wetgeving inzake intellectuele eigendom. Reacties kunnen onder meer het verwijderen, blokkeren of uitschakelen van toegang tot materiaal waarvan wordt geclaimd het onderwerp zijn van inbreukmakende activiteit, het beëindigen van de toegang van de gebruiker tot fnaum.ru ("Bekijkporno"), of al het voorgaande.

Als u van mening bent dat enig materiaal dat toegankelijk is via fnaum.ru inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u een melding van inbreuk op auteursrechten indienen. Deze verzoeken mogen alleen worden ingediend door de auteursrechteigenaar of een agent die gemachtigd is namens de eigenaar te handelen.

Als we de toegang tot materiaal verwijderen of weigeren in reactie op een dergelijke kennisgeving, zullen we redelijke stappen ondernemen om de gebruiker op de hoogte te stellen van het uploaden van het betreffende inhoudsmateriaal waarvan we de toegang hebben verwijderd of uitgeschakeld, zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om een verweer in te dienen. Het is ons beleid om alle meldingen van vermeende inbreuk waarop we handelen te documenteren.

Alle meldingen van inbreuk op auteursrechten en tegen meldingen moeten in het Nederlands zijn geschreven. Elke poging tot kennisgevingen die zijn geschreven in vreemde talen of het gebruik van vreemde tekens kan naar onze keuze, als niet conform worden beschouwd en buiten beschouwing worden gelaten.

Een DMCA- kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht indienen

Als u ervoor kiest om verwijdering van inhoud aan te vragen door een melding van een inbreuk in te dienen. Maak geen valse beweringen. Misbruik van dit proces kan leiden tot opschorting van uw account of andere juridische gevolgen.

U kunt fnaum.ru op de hoogte stellen van vermeende inbreuk op het auteursrecht via contact. Identificeer nauwkeurig de content door onder andere het vermelden van de url van onze website waar de content zichtbaar is.

We accepteren ook meldingen van inbreuk op auteursrechtschending. In dat geval moet de schriftelijke kennisgeving (de 'DMCA-melding') in overeenstemming met de DMCA hoofdzakelijk het volgende bevatten:

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u denkt dat het is geschonden of, indien de claim betrekking heeft op meerdere werken, een representatieve lijst van dergelijke werken.
Identificatie van het materiaal waarvan u denkt dat het inbreuk maakt op een voldoende nauwkeurige manier om ons in staat te stellen dat materiaal te vinden. Als uw klacht niet de specifieke URL bevat van de video waarvan u denkt dat die inbreuk maakt op uw rechten, kunnen we deze mogelijk niet vinden en verwijderen. Algemene informatie over de video, zoals een kanaal-URL of gebruikersnaam, is meestal niet voldoende. Vermeld de URL ('s) van de exacte video (' s).
Adequate informatie waarmee wij, en de uploader (s) van enige video ('s) die u verwijdert, contact met u kunnen opnemen (inclusief uw naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres).
Een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
Een verklaring dat de informatie in de schriftelijke kennisgeving correct is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar bent, of een agent die gemachtigd is om namens de eigenaar te handelen, van een exclusief recht dat mogelijk is geschonden.
Voor het afhandelen van klachten is de fysieke of elektronische handtekening vereist van de auteursrechteigenaar of een vertegenwoordiger die gemachtigd is namens hen op te treden. Om aan deze vereiste te voldoen, typt u uw volledige wettelijke naam om te fungeren als uw handtekening onder aan uw klacht.

Let op: Wij linken op onze website ook naar embedded content van bijvoorbeeld maar niet beperkt tot ‘tube sites’, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot pornhub.com. Om deze content die op dit ‘soort websites’ staan te laten verwijderen, dient er contact opgenomen te worden met de betreffende website die de content daadwerkelijk host. Verwijderd de ‘tube site’ de content, dan zal deze automatisch niet meer zichtbaar zijn op fnaum.ru.

Webcammodellen: Het kan voorkomen dat wij een afbeelding van jou tonen op onze website in de vorm van bijvoorbeeld een profielfoto, advertentie of andere vorm. Deze content is aangeleverd of afkomstig van affiliatie partners waarmee wij samenwerken. Houd er rekening mee dat de meeste content automatisch geladen wordt. Ben je bijvoorbeeld actief als webcammodel op een website waar wij mee samenwerken, dan zal iedere keer als jij online bent automatisch een afbeelding geladen worden. Pas als je stopt met werken voor deze websites zullen er geen nieuwe afbeeldingen gepubliceerd worden op fnaum.ru. Toestemming om deze afbeeldingen te tonen heb jij zelf gegeven bij het aanmelden als webcammodel voor de betreffende website. Wij maken dan ook alleen gebruik van de promotie content die het affiliatie bedrijf aan ons beschikbaar stelt. Ondanks dat jij hier toestemming voor hebt gegeven, werken wij er graag aan mee om content van niet meer actieve webcammodellen te verwijderen van onze website. Zou jij graag willen dat de advertentie of afbeelding niet meer zichtbaar is op onze website? Geef ons dan via het e-mailadres op deze contact pagina door om welke afbeelding het gaat en waar deze voorkomt op onze website (url) en hoe wij jou kunnen bereiken.